Cel seminariów

Seminaria Warsztatowe to cykl szkoleń skierowanych do kadry zarządzającej inwestycjami miast, gmin i powiatów. W ramach szkoleń porównane zostaną efektywności wybranych technologii i ich kosztorysy, a także przedstawione zostaną innowacyjne rozwiązania dla dróg lokalnych.

Dodatkowo szkolenia umożliwią nabycie wiedzy z zakresu wyznaczania ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, wyboru nawierzchni drogowych oraz chodnikowych, a także ich utrzymania. Omówione zostaną takie zadania zarządcy jak: utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń.

Grupa docelowa

  • zarządcy dróg gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich,
  • pracownicy urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych odpowiedzialni za inwestycje infrastrukturalne w swoim regionie,
  • osoby odpowiedzialne za utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych,
  • przedstawiciele zarządcy odpowiedzialni za opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych.

Korzyści

wzrost kwalifikacji
i podniesienie poziomu
wiedzy technicznej

rozwój
w zakresie zarządzania
dofinansowanymi projektami

wzrost umiejętności
definiowania zadań

2021Edycje

edycja V – maj 2021

Polska południowo-wschodnia województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie

edycja VI – maj 2021

Polska północno-wschodnia województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

edycja VII – listopad 2021

Polska centralna województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie

edycja VIII – grudzień 2021

Polska północno-zachodnia województwa: lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie

edycja IX – grudzień 2021

Polska południowo-zachodnia województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie

FORMULARZZgłoś swój udział


    * Wymagane pola.

    ZAMÓWNewsletter