Cel seminariów

Seminaria Warsztatowe to cykl szkoleń skierowanych do kadry zarządzającej inwestycjami miast, gmin i powiatów. W ramach szkoleń porównane zostaną efektywności wybranych technologii i ich kosztorysy, a także przedstawione zostaną innowacyjne rozwiązania dla dróg lokalnych.

Dodatkowo szkolenia umożliwią nabycie wiedzy z zakresu wyznaczania ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, wyboru nawierzchni drogowych oraz chodnikowych, a także ich utrzymania. Omówione zostaną takie zadania zarządcy jak: utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń.

Grupa docelowa

  • zarządcy dróg gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich,
  • pracownicy urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych odpowiedzialni za inwestycje infrastrukturalne w swoim regionie,
  • osoby odpowiedzialne za utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych,
  • przedstawiciele zarządcy odpowiedzialni za opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych.

Korzyści

wzrost kwalifikacji
i podniesienie poziomu
wiedzy technicznej

rozwój
w zakresie zarządzania
dofinansowanymi projektami

wzrost umiejętności
definiowania zadań

Regionalizacja i terminarz wydarzeń

25-26
sierpnia 2020

Polska południowo-zachodnia (województwa: dolnośląskie, łódzkie, opolskie, śląskie)

19-20
sierpnia 2020

Polska północno-zachodnia (województwa: lubuskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie)

5-6
lutego 2020

Polska północno-wschodnia (województwa: mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie)

10-11
grudnia 2019

Polska południowo-wschodnia (województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

FORMULARZZgłoś swój udział


* Wymagane pola.

ZAMÓWNewsletter